Polish notation

beskliaustis užrašas statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Reiškinio užrašymo būdas nenaudojant skliaustų, bet išlaikant bet kokią reikiamą operacijų atlikimo eilę. Pirmiau rašomi operandai, po jų – operacijos ženklas, pavyzdžiui, vietoj a + b rašoma a b + (arba atvirkščiai). Taip rašant skliaustai tampa nebereikalingi bet kokio sudėtingumo reiškiniui užrašyti. Pavyzdžiui, reiškinys (a + b) / c × (d – e) užrašomas taip: a b + c / d e – ×. Beskliaustis užrašas patogus bet kokiam operacijas atliekančiam įtaisui. Kai skaitant paeiliui reiškinio užrašą aptinkamas operacijos ženklas, galima atlikti operaciją, nes operandai jau perskaityti ir jų reikšmės yra čia pat. Atlikus operaciją į tą reiškinio vietą, kur buvo operacijos ženklas ir operandai, reikia padėti rezultatą (kaip ir skaičiuojant reiškinį, užrašytą įprastu pavidalu), ir toliau tęsti reiškinio analizę ir skaičiavimą. Ši forma naudojama ir skaičiuotuvuose: pirmiau įvedami operandai, po jų – operacijos ženklas. Beskliausčio užrašo autorius yra lenkų logikas ir filosofas Janas Lukašievičius (Jan Łukaszewicz). Dėl to dažnai jis vadinama jo tautos vardu – lenkišku užrašu. atitikmenys: angl. parenthesis free notation; Polish notation ryšiai: dar žiūrėkreiškinys

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • Polish notation — Polish notation, also known as prefix notation, is a form of notation for logic, arithmetic, and algebra. Its distinguishing feature is that it places operators to the left of their operands. If the arity of the operators is fixed, the result is… …   Wikipedia

  • Polish Notation —   [engl.], polnische Notation …   Universal-Lexikon

  • Polish notation — Logical notation devised by the Polish logician Jan Łukasiewicz (1878–1956) which dispenses with the need for parentheses indicating the scope of each logical connective. The propositional functors are N for ¬ (negation); K for & (conjunction); C …   Philosophy dictionary

  • Polish notation — noun a parenthesis free notation for forming mathematical expressions in which each operator precedes its operands • Syn: ↑prefix notation, ↑Lukasiewicz notation • Hypernyms: ↑parenthesis free notation …   Useful english dictionary

  • Polish notation — noun A notation for arithmetic (and logical) formulae in which operations (respectively, quantifiers and operands) are written immediately before their operands, used to avoid the need for parentheses; for example, 3 , (4 + 7) is written as , 3 + …   Wiktionary

  • Polish notation — noun Logic & Computing a system of formula notation without brackets or special punctuation, used to represent arithmetical operations …   English new terms dictionary

  • Reverse Polish notation — (or just RPN) by analogy with the related Polish notation, a prefix notation introduced in 1920 by the Polish mathematician Jan Łukasiewicz, is a mathematical notation wherein every operator follows all of its operands. It is also known as… …   Wikipedia

  • reverse Polish notation — noun an arithmetic notation in which numbers precede the operators to be applied to them. Back in my day, we had reverse Polish notation calculators: You had to write 2 4 3 , + instead of 2 + 4 , 3 . Syn: postfix notation …   Wiktionary

  • reverse Polish notation — noun Date: 1975 a system of representing mathematical and logical operations in which the operands precede the operator and which does not require the use of parentheses < (3 + 5) (2 + 1) in reverse Polish notation is expressed as 3 5 + 2 1 + >… …   New Collegiate Dictionary

  • Reverse Polish notation —   [engl.], umgekehrte polnische Notation …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.